16:11
ДОГОВІР ПРО ПУБЛІКАЦІЮ FOXYLIT - УКРАЇНОМОВНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖУРНАЛ

«FoxyLit» - україномовний літературний журнал, іменоване надалі «FoxyLit» в особі Маякова Олександра Вікторовича та його правонаступників, що діють на підставі Статуту, з одного боку, і фізична особа, що іменується в подальшому «Автор», що діє на підставі Статуту, з іншого боку, спільно іменовані «сторони», укладають цей договір.

Договір, відповідно до Цивільного кодексу України, є публічною офертою (пропозицією) на адресу необмеженого числа осіб, користувачів мережі Інтернет.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. FoxyLit надає Автору право публікації творів у своїх виданнях, якщо вони не суперечать встановленим правилам публікації. Взамін Автор гарантує FoxyLit придбання хоча б одного друкованого примірника номера.
1.2. Автор самостійно проводить відбір і відправлення творів FoxyLit для затвердження на публікацію. Для не оприлюднених творів публікація в виданні є їх оприлюдненням.
1.3. Автор здійснює свої дії по публікації творів у FoxyLit в рамках, наявних у нього авторських прав або дозволів від правовласників. У зв'язку з цим Договором Автор не передає, а FoxyLit не отримує ніяких авторських прав на розміщені твори.
1.4. Автор дозволяє FoxyLit зберігання і обробку своїх персональних даних, які він самостійно передав FoxyLit при відправці творів для затвердження публікації.


2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗМІНА ЙОГО УМОВ

2.1. Укладенням договору з боку Автора, тобто повним і беззастережним прийняттям умов Договору є відправка його твору або творів на затвердження публікації.
2.2. FoxyLit має право змінювати умови Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на своїх інтернет-ресурсах.


3. ПРАВА АВТОРА

3.1. Автор має право використовувати факт публікації своїх творів в виданні для захисту своїх авторських прав.
3.2. Публікація твору в виданні ніяким чином не обмежує права для публікації цього твору на інших серверах мережі Інтернет, в друкованих та будь-яких інших виданнях, а також передачу або продаж авторських прав на нього.
3.3. Автор має право в будь-який момент припинити публікацію творів і таким чином розірвати Договір, повідомивши редакцію FoxyLit не пізніше ніж за 45 діб до виходу номера, в якому публікуються його твори.


4. ПРАВА FOXYLIT

4.1. Для публікації творів Автора в рамках цього Договору, FoxyLit має право використовувати послуги підрядників, які мають ліцензії на надання послуг друкарською діяльності.
4.2. Видання має право в будь-який момент часу відмовити Автору в публікації певного твору або всіх творів відразу, якщо вони суперечать встановленим правилам публікації.
4.3. FoxyLit має право в будь-який момент часу відмовити Автору в будь-якій співпраці, односторонньо розірвавши договір.


5. АВТОРСЬКІ ПРАВА

5.1. При відправці своїх творів на затвердження публікації FoxyLit, Автор має дотримуватися законодавства в області авторських прав: бути законним правовласником цих творів, або мати дозвіл від законних правовласників на їх публікацію в виданні.
5.2. За всіх можливих порушень авторських прав, Автор несе повну відповідальність перед третіми особами. У функції FoxyLit входить тільки публікація творів Автора.
5.3. При публікації в FoxyLit, Автор не передає будь-яких авторських прав на ці твори FoxyLit або третім особам. Всі авторські права залишаються у їх правовласників. Публікуючи твори в FoxyLit, правовласники використовують свої авторські права.


6. ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРА

6.1. Автор гарантує, що авторство кожного опублікованого ним твори належить людині, ім'я якого зазначено при відправці творів на публікацію. Таким чином, Автор гарантує дотримання особистого немайнового права на ім'я. Якщо автором твору є інша особа, Автор зобов'язаний звернутися до редакції з офіційним запитом.
6.2. Автор гарантує наявність у нього майнових авторських прав на всі публіковані ним твори, достатніх для їх публікації в FoxyLit, або наявність дозволу на таку дію від законного правовласника.
6.3. Автор публікує твори в FoxyLit безоплатно, не маючи на увазі отримання будь-якого гонорару.
6.4. Автор зобов'язаний придбати хоча б один друкований примірник номеру, в якому публікуються його твори.


7. ОБОВ'ЯЗКИ FOXYLIT

7.1. FoxyLit зобов'язується сприяти дотриманню авторських прав на публіковані твори в рамках своїх повноважень.
7.2. FoxyLit зобов'язується дотримуватися таємниці літературного псевдоніма автора літературних текстів, якщо автор використовує псевдонім, за винятком випадків порушення Автором, які представляють цього автора, Статуту FoxyLit та цього Договору.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРА

8.1. Автор несе повну відповідальність за зміст публікованих їм творів, відповідно до Законодавства України, а також громадянську відповідальність перед третіми особами.
8.2. Автор несе відповідальність перед FoxyLit за дотримання Статуту FoxyLit. У разі встановлення факту порушення Статуту, FoxyLit має право припинити публікацію творів Автора і розірвати цей Договір.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИДАННЯ

9.1. FoxyLit несе відповідальність за свої дії (умови і порядок надання послуг), відповідно до Законодавства України.
9.2. FoxyLit не несе відповідальності за твори, опубліковані Автором в FoxyLit.
9.3. FoxyLit не несе відповідальності за можливі збитки і небажані наслідки, а також упущену вигоду, понесені Автором в результаті користування послугами FoxyLit.


10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають з Договору, якщо причиною невиконання (неналежного виконання) є обставини непереборної сили: стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії та катастрофи, аварії на інженерних спорудах і комунікаціях, масові заворушення, військові дії, терористичні акти, бунти, громадянські заворушення, страйки, нормативні акти органів державної влади і місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню сторонами своїх зобов'язань за Договором, які настали після укладення Договору.
10.2. При настанні обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого продовжують діяти такі обставини, без відшкодування будь-яких збитків.


11. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

11.1. У разі виникнення суперечок і розбіжностей, Автору необхідно звернутися до редакції FoxyLit. FoxyLit в двотижневий термін розгляне заяву Автора і докладе всіх зусиль для вирішення спорів і розбіжностей.
11.2. Якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому законодавством України.


12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набуває чинності з моменту приєднання до нього Автора і діє протягом всього часу роботи FoxyLit.

Категорія: Журнал | Переглядів: 324 | Додав: FoxyLit | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar